Z naší pestré nabídky tarifů vybíráme:

Sprint 10

Rychlost 10/3 Mbit/s
Bez datového limitu
 
Vhodné pro domácnosti a menší firmy
 
363,- Kč / měsíc
 

Kabel+ 10

Rychlost 10/5 Mbit/s
Bez datového limitu
 
Určeno pro kabelové a skupinové přípojky
 
363,- Kč / měsíc
 

Byznys 10

Rychlost 10/5 Mbit/s
Bez datového limitu
 
Nízká agregace, vhodné pro menší a střední firmy
 
847,- Kč / měsíc

Internet pro domácnosti a menší firmy

Pro domácnosti a menší firmy jsme připravili poměrně širokou nabídku internetových tarifů, ze kterých si zcela určitě vybere jak běžný uživatel, který internet využívá jen občas, tak i náročnější zákazník, využívající internetové připojení k práci i zábavě.

Převážná většina našich internetových přípojek je realizována prostřednictvím bezdrátových technologií ve volných kmitočtových pásmech 5 a 10GHz. V některých lokalitách však máme dostupné také kabelové přípojky. Následující informace se budou týkat převážně bezdrátových přípojek, protože problematika bezdrátových technologií je složitější a obsáhlejší než je tomu u kabelových technologií.

Na rozdíl od kabelových přípojek, které se vyznačují především vyšší dostupnou rychlostí připojení a nulovým rušením od okolních sítí, bezdrátové přípojky mají určitá technická a technologická omezení:

  • převážná většina běžně používaných technologií není plně duplexní, což znamená, že nelze v jednom okamžiku zároveň data přijímat i odesílat. Z tohoto důvodu nenabízíme symetrickou (stejná příchozí i odchozí) rychlost na běžných bezdrátových přípojkách. Plně duplexní jsou prakticky jen spoje realizované v pásmu 10GHz a několik málo technologií v pásmu 5GHz
  • v závislosti na lokalitě se na přípojkách ve volném kmitočtovém pásmu může projevit větší či menší rušení od ostatních bezdrátových sítí, které může ovlivnit provoz a maximální dosahovanou rychlost