Často kladené otázky

Často kladené otázky - internet

Jak na to.. a kolik za to..

Typy přípojek

Převážná většina našich internetových přípojek je realizována prostřednictvím bezdrátových technologií ve volných kmitočtových pásmech 5 a 10GHz. V některých lokalitách však máme dostupné také kabelové přípojky. Následující informace se budou týkat převážně bezdrátových přípojek, protože problematika bezdrátových technologií je složitější a obsáhlejší než je tomu u kabelových technologií.

Na rozdíl od kabelových přípojek, které se vyznačují především vyšší dostupnou rychlostí připojení a nulovým rušením od okolních sítí, bezdrátové přípojky mají určitá technická a technologická omezení:

 • převážná většina běžně používaných technologií není plně duplexní, což znamená, že nelze v jednom okamžiku zároveň data přijímat i odesílat. Z tohoto důvodu nenabízíme symetrickou (stejná příchozí i odchozí) rychlost na běžných bezdrátových přípojkách. Plně duplexní jsou prakticky jen spoje realizované v pásmu 10GHz a několik málo technologií v pásmu 5GHz
 • v závislosti na lokalitě se na přípojkách ve volném kmitočtovém pásmu může projevit větší či menší rušení od ostatních bezdrátových sítí, které může ovlivnit provoz a maximální dosahovanou rychlost internetové přípojky
 • bezdrátové přípojky lze realizovat pouze za dodržení přímé viditelnosti mezi vysílačem (přístupovým bodem) a bodem příjmu. Vysílací výkon, se kterým bezdrátové technologie pracují, je tak nízký, že signál je jakoukoliv pevnou překážkou - stromy, budovy, terénní nerovnosti - pohlcován nebo úplně odstíněn

Jakožto profesionálové v oboru bezdrátových sítí jsme si těchto omezujících faktorů plně vědomi a proto se nesnažíme klientům nabízet rychlosti připojení, které by na konkrétních technologiích šlo jen stěží docílit.

Základní podmínky pro zřízení přípojky

Jak bylo již výše uvedeno, bezdrátové technologie mají svoje specifické požadavky, které musí být dodrženy a bez kterých nelze realizovat internetovou přípojku požadovaných parametrů a kvality.

Následující podmínky musejí být splněny:

 1. Přímá viditelnost mezi vysílačem a místem příjmu - naprosto základní podmínka, bez které nelze přípojku realizovat. Jakákoliv překážka v cestě signálu ovlivňuje jeho sílu a kvalitu
 2. Dostatečná síla a kvalita signálu - na sílu a kvalitu signálu má vliv především vzdálenost mezi vysílačem a místem příjmu a množství a charakter pevných překážek, které se nacházejí na trase signálu. Maximální vzdálenost, na kterou lze použít standartní přijímač, je za dobrých podmínek viditelnosti cca 2000m. Při zhoršených podmínkách a větších vzdálenostech místa příjmu od vysílače je nutno použít přijímač s větším dosahem
 3. Vhodné místo pro přijímač -přijímač je nutno umístit na vhodné místo, nejlépe na anténní stožár či konzoli na střeše objektu.
 4. Dostupnost napájecího napětí 220V v bodě příjmu

Výše uvedené podmínky zjišťuje náš technik buďto přímo na místě příjmu obhlídkou a měřením síly a kvality signálu nebo z naší fotodokumentace vizuální dostupnosti a z mapy.

Nesnažíme se realizovat internetovou přípojku a získat klienta "za každou cenu" v případě, že nelze některou z výše uvedených podmínek splnit. Víme totiž, že by takováto přípojka byla pouze zdrojem poruch a přinesla by nám více práce na servisu a klient by zcela jistě nebyl spokojen.

Použitý hardware

Za dobu našeho působení v oboru bezdrátových technologií jsme měli možnost otestovat pestrou paletu různých přijímačů a antén známých i neznámých značek.

Naším prvotním záměrem bylo nabídnout klientům co možná nejlevnější technologie, aby si připojení k internetu mohl dovolit opravdu každý. Ukázalo se však, že stále platí úměra mezi cenou a kvalitou. Levné technologie po čase začaly vytvářet mnohé problémy v důsledku nízké spolehlivosti a horších parametrů. Protože spokojenost klienta je naší prioritou, přešli jsme na profesionální technologické řešení, které je sice dražší, nicméně tuto vyšší cenu plně vynahradí svými parametry, vysokou spolehlivostí provozu a nižší potřebou servisní péče.

Přijímač + anténa

Ještě nedávno se bezdrátová internetová přípojka realizovala způsobem, kdy se přijímací anténa umístila na vhodné místo, koaxiálním vysokofrekvenčním kabelem se signál zavedl do přijímače, který musel být umístěn na suchém místě a od přijímače se vedl datový kabel k počítači. Toto řešení mělo nevýhodu především ve složitosti, množství komponentů a vyšší ceně, ke které se navíc přidaly problémy s pronikáním vlhkosti do konektorů a ubytku signálu na anténním kabelu.

Kompaktní přijímač

 

Současné technologické trendy přinesly kompaktní řešení, při kterém je přijímací anténa vybavena vodotěsným prostorem pro vložení přijímače ve formě zásuvného modulu. Stačí tedy anténu osadit modulem přijímače, namontovat ji na vhodné místo s dostatečným signálem, připojit datový kabel a napájecí adaptér, provést konfiguraci přijímače a vše je připraveno k okamžitému provozu.

 

 

 

Kolik za to..

Náklady na zřízení internetové přípojky jsou individuální, neboť každá přípojka je jiná. Snažíme se maxiálně přizpůsobit požadavkům zákazníků při zachování kvality a odpovídající ceny. Každé místo příjmu má také svoje dispozice, kterým musíme přizpůsobit použitou technologii a montážní prvky. Možnosti pořízení a financování internetové přípojky jsou popsány níže.

Za ideálních podmínek (což je většina realizovaných přípojek) se přijímač umístí na stávající anténní stožár a datový kabel se protáhne připraveným "husím krkem" až do místnosti, kde je umístěn PC nebo router. Toto provedení přípojky nevyžaduje žádný dodatečný montážní materiál.

Jsou však místa, kde přípojku nejde realizovat bez dodatečných úprav a potřeby dalšího montážního materiálu. Máme již dlouholeté zkušenosti s montážemi na nejrůznější typy budov a jsme vybaveni a připraveni prakticky na jakoukoliv překážku, která se při montáži může vyskytnout.

Možnosti financování internetové přípojky

 • Zakoupení přijímače do vlastnictví - v tomto případě je přijímač a ostatní montážní materiál majetkem klienta. Klient hradí cenu za přijímač, montážní materiál a instalaci internetové přípojky. Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb je uzavřena na dobu neurčitou dle Všeobecných obchodních podmínek. Záruka na přijímač je 24 měsíců od data instalace. V případě přechodu na modernější technologie si klient musí zakoupit přijímač nový.
 • Pronájem přijímače - přijímač a montážní prvky jsou majetkem pronajímatele. Klient hradí pouze instalaci internetové přípojky a datový kabel, pokud přesáhne 10 metrů délky. Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb je uzavřena na dobu neurčitou dle Všeobecných obchodních podmínek. Záruka na přijímač je po celou dobu smluvního vztahu. V případě přechodu na modernější technologie je klientovi přijímač bezplatně vyměněn za nový.
 • Bezplatné zapůjčení přijímače - přijímač a montážní prvky jsou majetkem pronajímatele. Klient hradí pouze instalaci internetové přípojky a datový kabel, pokud přesáhne 10 metrů délky. Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb je uzavřena na dobu určitou dle Všeobecných obchodních podmínek. Minimální délka smluvního vztahu se odvíjí od zvoleného tarifu. Při tarifu minimálně za 400,- Kč + DPH/měsíc je minimální délka smluvního vztahu 24 měsíců, při tarifu minimálně za 500,- Kč + DPH/měsíc je minimální délka smluvního vztahu 12 měsíců. Záruka na přijímač je po celou dobu smluvního vztahu. V případě přechodu na modernější technologie je klientovi přijímač bezplatně vyměněn za nový.

Ceny

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační a od aktuálních cen se mohou lišit. Aktuální ceny Vám rádi sdělí naši pracovníci.

 • Standartní přijímač do vzdálenosti 2000m   -   1900,- Kč (v případě horších příjmových podmínek je nutno použít i na kratší vzdálenost výkonnější přijímač)
 • Výkonnější přijímač pro horší příjmové podmínky   -   2490 - 3990,- Kč (cena závisí na použité konfiguraci antény)
 • Anténní stožár včetně montáže   -   1500 - 2300,- Kč (cena se odvíjí od výšky stožáru, použitých úchytů a typu střešní průchodky)
 • Anténní konzola -   170 - 350,- Kč
 • Datový stíněný kabel -   10,- Kč/m (při délce kabelu do 10m se neúčtuje, při větší délce naž 10m se účtuje celá délka kabelu)
 • Domácí Wi-Fi router -   699,- Kč
 • Instalace přípojky včetně aktivace   -   1000,- Kč (instalace zahrnuje montáž přijímače, montáž anténního držáku, natažení datového kabelu, drobný montážní materiál, připojení a nastavení jednoho PC nebo routeru. Při instalaci více PC je cena stanovena individuálně, dle stráveného času a použitého materiálu)

Bezplatnou standartní instalaci lze získat při uzavření smlouvy na dobu určitou obdobně, jako u bezplatného zapůjčení přijímače. Podmínkou je uzavření smlouvy na 12 měsíců s tarifem minimálně za 400,- Kč + DPH/měsíc.

Při kombinaci Smlouvy o bezplatném zapůjčení přijímače a Bezplatné standartní instalace se obě smluvní doby sčítají. Například pro tarif s cenou 500,- Kč + DPH měsíčně a více, s bezplatnou instalací tak celková délka smlouvy je 24 měsíců.

Ceny uvedeny včetně DPH, pokud není uvedeno jinak.

Některé "konkurenční" firmy nabízejí například bezplatnou montáž nebo zapůjčení přijímače. Jedná se převážně o firmy, jejichž služby a kvalita používaných technologií jsou na velmi nízké úrovni a tento marketingový tah je jediným jejich lákadlem pro získání klientů. My jsme jiní. Používáme kvalitnější a dražší technologie, na vzniklé problémy reagujeme velmi rychle a neustále investujeme do vylepšování a modernizací našeho technického vybavení. Náš školený personál má dlouhodobé zkušenosti v oboru a proto si myslíme, že si za svoji vysoce kvalitní práci zaslouží patřičnou odměnu. Proto účtujeme instalační poplatek, který alespoň částečně kryje náklady na vlastní instalaci.

Jak platit za naše služby?

Úhradu za naše služby lze provádět výhradně na náš bankovní účet číslo 7529891001/5500 Raiffeisen Bank a.s. a to několika způsoby:

 • Převodem z Vašeho účtu - nejspolehlivější způsob platby. Lze použít jak jednorázový příkaz k úhradě tak i trvalý příkaz k úhradě. V případě jednorázového příkazu k úhradě se jako variabilní symbol použije číslo faktury, která Vám byla zaslána. V případě trvalého příkazu k úhradě použijte prosím číslo Vaší Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Upozorňujeme, že ve variabilním symbolu nelze použít žádná písmena, pouze číslice! Variabilní symbol vždy uvádějte správně. Nesprávný variabilní symbol ztěžuje spárování Vaší platby s fakturou a nepodaří-li se platbu spárovat, bude faktura považována za neuhrazenou!!
 • Inkasem z Vašeho účtu - bezstarostný způsob platby. Ve Vaší bance zřídíte souhlas s inkasem ve prospěch našeho účtu číslo 7529891001/5500 do výše částky rovnající se dvojnásobku ceny Vámi využívaného tarifu. Například při tarifu za 363,- Kč měsíčně bude limit pro inkaso z Vašeho účtu ve výši 726,- Kč. Variabilní ani konstantní symbol platby nevyplňujte, bude doplněn námi při inkasu. Inkaso z Vašeho účtu bude prováděno naším účetním systémem v pravidelných intervalech. V případě, že nedojde k inkasu peněz, například z důvodu nedostatku peněz na Vašem účtu, bude inkaso opakováno v následujícím měsíci. Pokud nedojde ani tehdy k inkasu, budete o této skutečnosti informováni mailem. Chcete-li provádět platby prostřednictvím inkasa z Vašeho bankovního účtu, kontaktujte prosím našeho pracovníka a sdělte mu potřebné informace.
 • Složenkou (poštovní poukázkou) typu A - Tento způsob platby je ze všech uvedených způsobů nejpomalejší a kvůli rostoucím poštovním poplatkům také nejdražší. Naše firma nezasílá klientům žádné poštovní poukázky. Poukázku typu A je třeba vyzvednout na poště a správně vyplnit číslo účtu příjemce, částku a variabilní symbol. Upozorňujeme, že ve variabilním symbolu nelze použít žádná písmena, pouze číslice! Variabilní symbol vždy uvádějte správně. Nesprávný variabilní symbol ztěžuje spárování Vaší platby s fakturou a nepodaří-li se platbu spárovat, bude faktura považována za neuhrazenou!!

Úhrada instalačního poplatku a částky za přijímací zařízení se provádí v hotovosti k rukám montážního technika po skončení instalace a předání internetové přípojky do užívání klientovi, pokud není ujednáno jinak.

Jak otestuji rychlost a odezvu internetu?

Pro test rychlosti a odezvy internetu můžete použít následující odkazy:

Test rychlosti - po načtení stránky klikněte na tlačítko BEGIN TEST

Test odezvy -  po načtení stránky klikněte na tlačítko BEGIN TEST

Podporovaná síťová rozhraní

Oznámení typů rozhraní MAXTRON s.r.o.

 

Společnost MAXTRON s.r.o. oznamuje dle §73 odst. 7 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů.

 

Podporovaná rozhraní společnosti MAXTRON s.r.o.

 

Druh

poskytovaných

služeb

Podporované

rozhraní pro

připojení KZ

Typ konektoru

Technická charakteristika

rozhraní

Přístup k síti

internet

10Base-T

100Base-TX

1000Base-T

RJ 45

konektor dle ANSI/TIA/EIA-568-B IEC 60603,

IEEE 802.3 (Ethernet), IPv4

Bezdrátové Wi-Fi

********

Dle specifikace IEEE 802.11 a,b, IPv4

Služby přenosu dat

10Base-T

100Base-TX

1000Base-T

RJ 45

konektor dle ANSI/TIA/EIA-568-B IEC 60603,

IEEE 802.3 (Ethernet), IPv4

Bezdrátové Wi-Fi

********

Dle specifikace IEEE 802.11 a,b, IPv4

 

Mohu od vás koupit router?

Momentálně nejčastěji nabízíme router Asus RT-N12. Jedná se o router s nejlepším poměrem cena/výkon.

 

RT-N12 je bezdrátový router N s rychlostí 300 Mb/s, který nabízí kabelové i bezdrátové připojení optimalizované speciálně pro malé firmy a domácnosti. Pomocí technologie 2T2R MIMO a dvojice odnímatelných antén s vysokým ziskem 5 dBi zajišťuje RT-N12 širší pokrytí a vyšší bezdrátový výkon. Proto je ideální pro streamování HD videa, VoIP nebo hraní on-line her. Díky intuitivnímu grafickému uživatelskému rozhraní a jedinečné funkci rychlého nastavení internetu QIS (Quick Internet Setup) od společnosti ASUS zvládne instalaci a ovládání routeru RT-N12 i naprostý začátečník. RT-N12 navíc přináší možnot nastavit až 4 SSID, které zaručí flexibilní správu přístupu na internet a přidělení šířky přenosového pásma. 

 

Jak nastavit síťové připojení PC nebo notebooku?

Pro připojení k internetu prostřednictvím naší sítě je důležité správné nastavení síťového komunikačního protokolu TCP/IP v operačním systému Vašeho počítače nebo routeru. V naší síti se používá protokol IP v.4, přechod na IP v.6 se připravuje.

 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Naše síť používá pro přidělení IP adresy klientským počítačům nebo routerům protokol DHCP. Z tohoto důvodu je nutné mít v parametrech nastavení protokolu TCP/IP v sekci IP a DNS nastaveno automatické přidělování IP a serveru DNS. U počítačů s operačním systémem Windows® je po instalaci operačního systému nastavena takzvaná "Nulová konfigurace" (Zero Configuration), to jest všechny parametry síťového připojení jsou automaticky konfigurovány a toto nastavení není třeba mněnit. U routerů je nutno ručně konfigurovat nastavení parametrů pro rozhraní s názvem WAN, což vyžaduje vyšší stupeň znalostí z oboru počítačových sítí. Routery dodávané naší firmou jsou již pro naši síť nakonfigurovány.

 

Postup nastavení pro operační systém Microsoft® Windows® 2000, XP:

 

V nabídce Start zvolíte položku Nastavení/Síťová připojení případně Ovládací panely/Síťová připojení. V okénku se seznamem dostupných síťových připojení v sekci LAN nebo vysokorychlostní internet naleznete jednu nebo více položek s popisem Připojení k místní síti. Rozkliknutím se otevře okénko s názvem Připojení k místní síti - stav. Klikněte na talčítko Vlastnosti.

 

Ve Vlastnostech LAN dle obr.1 zvolíte řádek Protokol TCP/IP. Po kliknutí na Vlastnosti se Vám nabídne menu dle obr.2

 

 

                        obr.1

 

 Zatrhnete volby Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a dále pak Získat adresu serveru DNS automaticky, jak je uvedeno na obr.2.

 

 

                      obr. 2

 

 Po potvrzení kliknutím na OK a uzavření všech nabídek dojde ke změně nastavení.

 

Postup nastavení pro operační systém Microsoft® Windows® Vista:

 

MAC adresa - je unikátní identifikační kód síťového zařízení přidělený výrobcem tohoto zařízení. Přístup do sítě je vázaný na MAC adresu WAN rozhraní Vašeho routeru nebo přijímače. MAC adresa námi dodávaných síťových zařízení a případně i Vašeho routeru je při montáži přípojky zavedena do našeho systému, čímž je zajištěn přístup ke všem našim službám.

 

V případě výměny routeru je nutné nahlásit novou MAC adresu našemu technikovi na kontaktním telefonním čísle případně na nonstop SMS záznamník. Bez nahlášení případné změny MAC adresy nebude povolen novému routeru přístup do sítě a služby nebudou dostupné.

 

Postup zjištění MAC adresy Vaší síťové karty je uveden níže.

Co je potřeba nastavit po přeinstalování operačního systému?

Je potřeba správně nainstalovaný ovladač sítové karty, IP adresa se přidělí dynamicky, není třeba nastavit nic.

Potrebuji statickou IP adresu

Statickou IP adresu si u nás můžete objednat telefonicky, popřípadě e-mailem.

Mohu připojit více počítačů současně?

Ano, existuje několik řešení, záleží však na způsobu připojení a typu zařízení, pomocí kterého chcete počítače připojit. Pro nalezení ideálního řešení nás prosím kontaktujte.

Mám nízkou rychlost připojení...

Pokud Vaše rychlost neodpovída Vašemu tarifu, zkontrolujte všechny kabely.

 

Pokud používáte router zkuste ho restartovat, popřípadě k němu zkuste připojit jiný počítač.

 

Pokud potíže stále přetrvávají, kontaktujte nás.

Jak zjistím svoji IP adresu?

Pro zjištění Vaši IP adresy můžete použit například tohle.

Import certifikátu zabezpečení do prohlížeče Mozilla Firefox

V případě, že Váš prohlížeč Mozilla Firefox zobrazí při pokusu o zobrazení stránky našeho mailového serveru na adrese https://mail.maxtronet.cz hlášení "Toto připojení není důvěryhodné", nepropadejte panice!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jedná se pouze o drobnou technickou formalitu. Náš mailový server totiž používá náš vlastní certifikát zabezpečení, který nebyl vydán oficiální certifikační autoritou, takže pro internetový prohlížeč ve Vašem počítači se tento certifikát jeví jako nedůvěryhodný.

 

Pokud se k Vaší e-mailové schránce chcete připojovat prostřednictvím zabezpečeného připojení, bude nutné říci Vašemu prohlížeči, že tomuto námi vydanému certifikátu může důvěřovat.

 

Jak na to:

 

1. Klikněte na odkaz "Vím, o co se jedná". Zobrazí se následující hlášení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Klikněte na "Přidat vyjímku". V následujícím dialogovém okně klikněte na "Schválit bezpečnostní vyjímku". Ostatní volby nechejte ve výchozím nastavení, případně proveďte korekci dle obrázku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po tomto kliknutí se veškeré dialogy uzavřou a prohlížeč zobrazí požadovanou stránku v zabezpečeném režimu.

 

HOTOVO!

 

V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat.